Tag: nhân tường học

nhan-su 27 Feb

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

       Ứng dụng nhân tướng học trong quản trị nhân sự một cách chọn lọc sẽ giúp công việc quản trị phát huy tác dụng, giúp ích to lớn trong việc dùng nguời, quản người và đào tạo con người trong doanh nghiệp.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đa dạng, phức tạp với nhiều hiện tượng ẩn trong thiên nhiên và trong con người được nghiên cứu để phục vụ cho con người. Khoa học về con người không có các định luật cụ thể và bất biến như các định lý trong khoa học tự nhiên, không có tính rõ rang như trong khoa học xã hội, vì thế một thời bị cho là mê tín, nhảm nhí, bị coi thường, bỏ rơi.

Ứng dụng nhân tướng học trong quản trị nhân sự một cách chọn lọc sẽ giúp công việc quản trị phát huy tác dụng, giúp ích to lớn trong việc dùng nguời, quản người và đào tạo con người trong doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo “Nhân tướng học trong quản trị nhân sự” do các chuyên gia của Trường đào tạo Doanh nhân PTI thiết kế, tổ chức sẽ giúp người học hiểu rõ được bản thân mình, cách thay đổi vận mệnh thông qua việc thay đối nhân tướng, vận dụng nhân tướng học để giữ người và dùng người, trọng dụng nhân tài cũng như học nghệ thuật đối nhân xử thế của người xưa ứng dụng vào quản lý điều hành doanh nghiệp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thiện chương trình đào tạo, học viên có thể:

– Hiểu đúng được vai trò của Nhân tướng học trong công việc và cuộc sống

– Phân biệt giữa giá trị của môn Nhân tướng học với những điều mê tín dị đoan trong xã hội

– Điều chỉnh bản thân, hướng tâm xây dựng những điều tốt đẹp trong cuộc sống

– Biết cách ứng dụng được ngay kiến thức từ Nhân tướng học vào cuộc sống, hoạt động kinh doanh như: chọn bạn giao lưu, chọn bạn đời, tuyển dụng, chọn đối tác làm ăn… dự liệu trước được phần nào rủi ro, vững tin ở bản thân và người khác…

ĐỐI TƯỢNG

  • Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp như: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc
  • Giám đốc/Phó Giám đốc, trưởng/phó phòng các khối chức năng: Nhân sự, Hành chính – kế toán, Kinh doanh, Truyền thông…
  • Cá nhân có niềm yêu thích với bộ môn Nhân tướng học, phong thủy, tướng tay.
  • Đặc biệt là những cá nhân thường xuyên thay đổi nơi sống, thường xuyên tiếp xúc, làm việc, giao tiếp với con người.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Những điều cơ bản của nhân diện

– Bách tuế đồ

– 12 Cung của khuôn mặt

– Khuôn mặt không biết “nói dối”

– Nốt ruồi trong nhân diện

– Kết hợp văn hóa Đông – Tây

– Thực hành nhân diện


HỌC PHÍ: 1.800.000 / Khóa (Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

PHÍ ƯU ĐÃI: 1.600.000/ Khóa dành cho

  • Học viên đăng ký trước khai giảng 15 ngày
  • Đăng ký từ 3 học viên
  • Là khách hàng thân thiết của PTI

Anh/chị quan tâm vui lòng liên hệ đăng kí trực tiếp:

📞Hotline: 098.230.9899

✉Email: dung@pti.vn